Archive for Tháng Mười 19th, 2011

PHÊ BÌNH THƠ CẦN NHỮNG CẶP MẮT XANH

NGUYỄN TRỌNG TẠO “Thơ, hay văn nghệ đều phải đi bằng hai chân: Sáng tác và Phê bình” – đó là câu nói của nhà thơ Hoàng Cầm trong cuộc tọa đàm về việc ra báo THƠ hồi tháng 2 – 1997. Trên trang “Bàn tròn về thế...
Continue reading