Archive for Tháng Mười 17th, 2011

VỀ TIỂU THUYẾT CỌNG RÊU DƯỚI ĐÁY AO

TƯỞNG NĂNG TIẾN NTT – Nhà văn Võ Văn Trực, cựu Phó Tổng biên tập báo Văn Nghệ (Hội Nhà Văn VN) hiện sức khỏe không được tốt. Qua Mail, tôi nhận được một bài viết của ông TNT về cuốn tiểu thuyết CRDĐA của Võ Văn Trực....
Continue reading