Archive for Tháng Mười 15th, 2011

VỀ BÚT DANH CỦA NHÀ VĂN PHÙ THĂNG?

NGUYỄN TRỌNG TẠO Vũ Xuân Trường Dũng (Công ty PHS Hà Nội) hỏi: Chúng tôi thường nghe  đồn đại rằng nhà văn Phù Thăng chỉ là bút danh, còn tên thật của ông là Phu. Ông lấy bút danh Phù Thăng, nói lái lại  là Thằng Phu, điều...
Continue reading

MẸO “DÙNG TÓC THAY THỦ CẤP” CỦA TÀO THÁO

TRẦN HUY THUẬN Cột: – Này Kèo! Đọc Tam quốc, cậu có biết cái tích “Tào Tháo dùng tóc thay thủ cấp” không? Kèo: – “dùng tóc thay thủ cấp”?.. Mình có đọc truyện Tam quốc, nhưng không nhớ cái tích trò đó. Nó thế nào ấy nhỉ?...
Continue reading