Archive for Tháng Mười 13th, 2011

LẠI NÓI VỀ "VĂN HÓA BẮT TAY"

NTT: Cách đây vài năm tôi đã nói về văn hóa bắt tay. Cứ tưởng các nhà lãnh đạo nhờ đọc bài viết đó mà “chấn chỉnh” lại lề lối ngoại giao của mình qua cái bắt tay. Đúng vậy, có anh bạn bên bộ ngoại giao nói...
Continue reading »