Archive for Tháng Mười 12th, 2011

CỘT KÈO LÝ GIẢI VỀ “LỢI ÍCH NHÓM”

TRẦN HUY THUẬN Cột: – Này Kèo!.. Tớ ngẫm ra, bọn mình hàng ngày làm việc chăm chỉ thế, nhưng hóa ra chả có lợi ích gì cả!.. Kèo: – Cậu nói lăng nhăng thế nào ấy nhỉ, một người đã làm việc trong một cộng đồng, bất...
Continue reading »