Archive for Tháng Mười 3rd, 2011

NHÀ BÁO NÊN BIẾT NGƯỢNG

KIM OANH Không thể nhớ chính xác, nhưng có lẽ từ sự kiện cái chết của diễn viên điện ảnh Lê Công Tuấn Anh ngày 17/10/1996, báo chí đã khiến độc giả bắt đầu bội thực thông tin. Sau nhiều bài báo, một số bài được pho to...
Continue reading

KIẾP HÀI NHI

NTT: Nhà văn Phạm Lưu Vũ vừa gửi thư cho tôi: “Đọc truyện ngắn Con Tuyết thấy xúc động quá. Chợt nhớ mình cũng có 1 truyện ngắn viết về Chó. Hay là cho nó có 1 cặp Bác nhỉ?”. Vâng, tôi xin đưa lên ngay để bạn...
Continue reading

CON TUYẾT

NGUYỄN ĐỨC Tặng Chị Ngày xưa Bà Mơ rất nghèo. Cái gọi là ngôi nhà của bà chỉ vừa đủ chỗ kê một cái giường tre ọp ẹp cho bà và cô Mơ nằm vào mùa đông, còn mùa hè thì cô Mơ trải chiếu nằm dưới đất,...
Continue reading